Iberica

Sztancowanie.

Wykrawanie najrozmaitszych
złożonych kształtów wykonu-
jemy na półformatowej sztancy
płaskiej. Maszyna ta to pełen
automat sztancujący zintegro-
wany wraz ze stacją oczyszcza-
jącą. Podczas tego procesu wy-
konujemy równocześnie również
wszelkiego rodzaju tłoczenia co
pozwala uzyskiwać ciekawe efek-
ty wizualne na produkowanych
przez nas opakowaniach.