ManRoland R204H0B+L

Druk techniką offsetową.

Wszystkie zlecenia realizowane techniką
offsetową są wykonywane na półformato-
wych maszynach marki MAN Roland.
Większość jest drukowana na czterokolo-
rowej arkuszowej maszynie offsetowej
R204 H0B+L.
Maszyna ta jest dodatkowo wyposażona
w moduł lakierujący co pozwala zabez-
pieczyć nadruk warstwą lakieru dysper-
syjnego podczas procesu produkcyjnego.